top of page
Protestors in Manila, Philippines hold up a sign that says "No to US Imperialism"

TUNGKOL SA PNW-POP

Ang Pacific Northwest People over Profit ay isang koalisyon ng mga organisasyon, alyansa, at grupo ng manggagawa na nakatuon sa pagharap sa Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sa Agosto 2023 Ministerial Meetings sa Seattle. Dahil ang mga pagpupulong na ito ay nangyayari sa likod ng mga saradong pinto, tinitiyak namin na ang mga kahilingan para sa patakarang pangkalakalan na nakasentro sa manggagawa, magiliw sa klima ay nasa harap-at-gitna sa panahon ng mga pulong ng ministro ng Seattle APEC. Nais naming pagsama-samahin ang isang internasyunal, anti-imperyalistang koalisyon ng mga cross-sector na organisasyon upang turuan at pakilusin laban sa IPEF at APEC partikular, at neoliberal at imperyalistang pang-aapi sa pangkalahatan.

Bakit tayo nagpoprotesta sa APEC?

Ang APEC ay isang intergovernmental forum na may layuning pangalagaan ang neoliberal na status quo at pagsilbihan ang mga interes ng estado at korporasyon. Ang mga matagumpay na pag-uusap na ito ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa mga trabaho, sahod, karapatan sa paggawa, pagkilos sa klima, privacy ng consumer at kapangyarihan ng monopolyo sa loob at labas ng bansa sa mga darating na dekada. Ang APEC ay kumakatawan sa isa sa maraming neoliberal na institusyon sa ilalim ng imperyalismo na nagsusulong ng mga pag-atake sa uring manggagawa habang itinataguyod ang mga mekanismo para sa pagkakakitaan ng korporasyon at naghaharing uri. Ang APEC round, tulad ng mga nauna nito, ay partikular na tututuon sa isang trade deal na nilikha upang mapanatili ang mga interes at hegemonya ng korporasyon ng US sa rehiyon ng Asia Pacific laban sa China.

Ang press release na nag-aanunsyo sa Seattle bilang lokasyon para sa napakahalagang pagpupulong na ito ay partikular na tinukoy na napili ito dahil ito ang tahanan ng napakaraming malalaking korporasyon at lobby group — tulad ng Amazon, Microsoft, Boeing at iba pa.

 

Nag-oorganisa kami upang matiyak na ang malaking bilang ng mga nagtatrabaho, aktibista sa klima at iba pa ay nagbibigay-pansin sa mga pagpupulong ng Seattle APEC upang matiyak na ang mga corporate lobbyist ay hindi makakakuha ng kanilang paraan habang tinatalakay nila ang mga kasunduan sa kababaihan, ekonomiya at sa paparating na Indo- Pacific Economic Framework (IPEF). 

PNW-TAO SA KITA

The logo for IWA - International Women's Alliance - Grassroots Women for Liberation.
Trade Justice Education Fund Logo
People Organizing for Philippine Solidarity Logo
BAYAN Seattle Logo
BAYAN Oregon Logo
Logo for IMA - International Migrants Alliance
Logo for Washington Fair Trade Coalition
Logo for ILPS - International League of Peoples' Struggle United States
signal-2023-06-13-20-26-45-416.png
CAGJ Logo- full transparent white.png
AB logo box.png

SPONSORS AND ENDORSEMENTS 

MLK Labor

American Party of Labor

SURJ PDX Indigenous Solidarity Action Group

Machinists 751

OWLS - Organized Worker’s for Labor Solidarity 

Seattle DSA

Black Star Farmers

Capybara Colectiva

ILWU Local 23

ILWU Washington District Council

Showing Up for Racial Justice - Portland chapter

Students United for Palestinian Equality & Return UW

Pierce County Labor

Extinction Rebellion PDX

ICHRP Seattle

WSARA

ICHRP Seattle

Resist US-Led War Seattle

Anakbayan UW

350 Seattle

Seattle Raging Grannies

Interim Revolutionary Feminist Committee - Pacific Northwest Chapter

bottom of page