top of page
Darating ang APEC sa Seattle sa Agosto!
Samahan kami upang ipagtanggol ang mga karapatan ng mga manggagawa, kababaihan, migrante, at ng ating planeta!

Samahan kami upang ipagtanggol ang mga karapatan ng mga manggagawa, kababaihan, migrante, at ng ating planeta!

Nag-oorganisa kami upang matiyak na ang malaking bilang ng mga nagtatrabaho, aktibista sa klima at iba pa ay nagbibigay-pansin sa mga pagpupulong ng Seattle APEC upang matiyak na ang mga corporate lobbyist ay hindi makakakuha ng kanilang paraan habang tinatalakay nila ang mga kasunduan sa kababaihan, ekonomiya at sa paparating na Indo- Pacific Economic Framework (IPEF). 

Learn More

Neoliberalism might seem like a big concept - but its impacts are present in our day to day life. PNW-POP is breaking down different aspects of Neoliberalism to show how groups like APEC and Trade Agreements between countries uphold neoliberal policies - and
how that impacts us.

1.jpg
l9D8BaaL.jpeg

We're not done yet!

APEC's meetings continue throughout 2023 and so does our fight to defend women, migrants and workers! 

Join the planning for the National No to APEC coalition that is planning to confront APEC during the heads of state meetings this November in San Francisco!

bottom of page